Nederland

#meer mannen voor de klas

>> topmannen aan de basis

Sinterklaas was de school nog niet uitgedragen, of de spullen voor de kerst werden al van zolder gehaald. Terwijl de conciërge de kartonnen dozen van de surprises in de papiercontainer vouwde, hing de juf de kerstballen al in de nepboom. Bij het openen van de papiercontainer, viel het oog van de conciërge op: de trendrapportage arbeidsmarkt onderwijs 2023 “Nou ja, wie gooit dit nu bij het oud papier?”, riep hij nog vertwijfeld naar de in de verte wegrijdende Goedheiligman. Nou, ik dacht de gek. Deze rapportages en nog veel meer rapportages, zijn namelijk niet in staat gebleken het schrijnende lerarentekort een halt toe te roepen. Ook deze trendrapportge zal geen leerkracht, docent, juf meer opleveren. Laat staan een meester. Ook dit jaar weer een paar regels over het aandeel vrouwen en mannen voor de klas.

In het po is al jaren sprake van een forse oververtegenwoordiging van vrouwen in het lerarenberoep.

Er is een relatief hoge arbeidsparticipatie van vrouwen, maar een relatief laag aantal uur dat deze vrouwen per week werken.

Bij alle drie de onderwijssoorten is duidelijk te zien dat mannen gemiddeld een hoger aantal fte vervullen dan vrouwen, in het po is het verschil het grootst.

Waarvan akte. De honden blaffen de de politieke karavaan trekt onverstoorbaar verder.

Bovenstaande feiten, cijfers, gegevens, worden al sinds jaar en dag opgeboerd in welk advies, rapportage of analyse dan ook. En er verandert he-le-maal niets.

Er is geen pabo die expliciet en onomwonden werk maakt van het aantrekken en behouden van meer mannen. Meest gehoorde argumentatie: “Dit is niet meer van deze tijd”. Dat klopt helemaal. Het is niet van deze tijd, en de vorige tijd en van de tijd daarvoor. Het is nooit van welke tijd dan ooit geweest. Het wordt tijd dat het van deze tijd gaat worden. En daar is een minister voor nodig die de moed heeft zich hierover uit te spreken. De ballen heeft (figuurlijk) zich hier hard voor te maken. En zo’n minister is er nog nooit geweest en zal er ook niet gaan komen. Niet van deze tijd, andere prioriteiten, past niet in mijn politieke straatje, wordt al gedaan.

Wij (?) willen vrouwen in de top van het bedrijfsleven, omdat wij (?) dat belangrijk vinden. Terecht. En dus is de politiek zich daar expliciet mee gaan bemoeien.

Wij(?) willen ook topmannen aan de basis. Omdat wij(?) dat belangrijk vinden. En dus doet de politiek daar geen ruk aan. Nu niet, vroeger niet, nooit niet. Expliciet aandacht geven aan meer mannen voor de klas.

Wij van Meestert! gaan onverdroten verder, ook in 2024. Wellicht tegen beter weten in, zonder politieke steun, zonder opleidingen die het aandurven dit thema echt aan te willen pakken. Maar met net zoveel inzet, energie en meet als in 2023-2022-2021-2020-2019-2018.