Nederland

#Help, het onderwijs is verzopen!

>> Lerarentekort

De vakbonden en de PO-Raad hebben een DELTAPLAN LERARENTEKORT gepubliceerd. Een van de kenmerken van een (dit) Deltaplan, is dat het geschreven wordt nadat de ramp zich heeft voltrokken. Het lerarentekort overspoelt de (meeste) scholen en anders dan bij de meeste rampen, is het resultaat van deze ramp pas veel later zichtbaar en voelbaar. Er gaat niemand dood (gelukkig), de maatschappij raakt niet ontwricht (nog niet), het vuil stapelt zich nog niet op in de straten, de ziekenhuizen draaien nog volop en het leger blijft rustig in de kazernes. Kortom, de politiek maakt zich druk maar vooral niet over het onderwijs. Lees de partijprogramma’s er maar op na.

Mooi dat de sociale partners uit het werkveld zich gezamenlijk wél druk maken en tot een oproep komen. Nog geen uitgewerkt plan, een oproep. Om samen te komen tot een plan, een aanpak.

‘Het is cruciaal de instroom te verhogen en de uitstroom te verlagen’

Interessant en chapeau! Eindelijk een club die de handen ineenslaat om de politiek in beweging te krijgen. Wij zijn nu al benieuwd naar wat de ondertekenaars gaan doen, als het nieuwe kabinet het Deltaplan naar de onderste lade van de prioriteitenbureau verplaatst. Maar nogmaals, ere wie ere toekomt: goed plan!

Wat wij ons afvragen echter, is waarom de sociale partners niet nu al de opleidingen bij dit plan hebben betrokken? Immers, de instroom verhogen, dat lijkt ons toch iets waar de opleidingen hun handtekening onder hadden moeten zetten. Daarnaast vragen wij ons ook af in hoeverre de in dit plan voorgestelde samenhangende elementen, studenten van nu gaan verleiden om de leerkrachten van straks te worden? Ongeveer alle punten gaan over de leerkrachten, de uitstroom verlagen. En daar alleen dicht je de gaten die het lerarentekort slaat in het onderwijs niet mee.