Nederland

#Beste Eppo!

>> Meer kerels voor de klas

Gefeliciteerd met het ministerschap. Veel wijsheid en sterkte ook toegewenst. Helemaal als het gaat om het hoofdpijndossier ‘Meer Mannen voor de Klas’. Ondanks alle inspanning van met name de opleidingen, blijft de meester de nieuwe dodo: door iedereen geliefd maar straks gewoon keihard uitgestorven. Want iedereen wil het, en niemand wil het meer worden: meester voor de klas. Ruim 8 jaar geleden wist jij als lid van de Tweede Kamer al hoe het moest. HIER lees je nog eens terug wat je er zelf van vond, vanuit jouw toen al onderwijshart.

Daar hebben we ook voorstellen voor, gericht op verhoging van kwaliteit en diversiteit, zodat het voor mannen aantrekkelijker wordt om een carrière in het onderwijs na te streven.

Wij van Meestert! hadden toen al door dat jij het wel eens kon gaan schoppen tot minister. We kwamen zelfs op bezoek in Den Haag. Iedereen was enthousiast, toen nog wel.

Zoals je weet ligt jouw initiatiefnota ergens heel diep weggestopt onder in een la van jouw nieuwe werkkamer. De ministers van Engelshoven, Slob, Wiersma en Paul hebben er namelijk he-le-maal niets maar dan ook he-le-maal niets mee en/of aan gedaan. Ondanks herhaalde moties rondom dit thema vanuit diverse politieke partijen. Ook nu ligt er weer een motie die is aangenomen en waarin jouw collega Paul (nu staatssecretaris, tot voor kort interim-opperhoofd van OC&W) werd opgeroepen om met het werkveld in gesprek te gaan. Die motie heeft nog niet zo heel veel stof vergaard, wel doen opwaaien. Mocht je door alle drukte vergeten zijn wat de kern van deze motie was…

…. verzoekt de regering om in overleg met onderwijsorganisaties tot concrete afspraken te komen om het aandeel mannen voor de klas te verhogen, daar een concreet doel voor te stellen, bijvoorbeeld 30% meesters in 2035, en daar jaarlijks over te rapporteren…

Wij van Meestert! zaten klaar, zitten en blijven klaar zitten, voor ieder constructief overleg met als doel tot afspraken te komen hoe meer mannen op de opleiding te krijgen, ze er te houden en ze uit te laten stromen met een diploma. Daarnaast zijn we ook meer dan bereid mee te denken als het gaat om hoe deze mannen in het werkveld een zachte landing te bezorgen en ze niet al na een drietal jaren datzelfde werkveld weer uit te jagen. Doen we dat alleen, neen. De alliantie divers voor de klas is er al en die doet ongetwijfeld ook graag mee.

Tot snel dus!