Nederland

#Meestert Nederland

>> Wie zijn we?

Over Meestert (sinds 2015)

Al langere tijd is er een behoefte aan meer mannen in het primair onderwijs. Een behoefte die maatschappelijk gezien breed gedeeld wordt. Het aantal mannen voor de klas bevindt zich op een historisch dieptepunt van 13,8%. Reden voor ons om de reis van de lange adem te gaan starten.

Een reis waarvan we wisten én weten dat het er een van doorzetten zou worden. Veel van de eerdere initiatieven stierven een schone dood. Meestert! niet, Meestert! is springlevend. Vanuit inmiddels elf communities ondernemen we acties om onze bedoelingen kracht bij te zetten.

Wat doen we?

  1. Community based. We zetten communities op van meesters, studenten en zij-instromers. Communities zijn het vliegwiel van onze aanpak en van de gewenste verandering. De meesters in de communities komen bijeen om in gesprek te gaan over het vak en welke acties er te bedenken en uit te voeren zijn om lokaal werk te maken van het meester-tekort.
  2. Voorlichting, open dagen, stage, begeleiding zij-instromers. We werken actief samen met de lerarenopleidingen. Te denken valt aan voorlichting op open dagen, gastcolleges, hulplijn voor mannelijke studenten in nood. We ondersteunen sekse-specifieke stagebeleid (een mannelijke student zou in ieder geval bij de start van zijn opleiding een mannelijke mentor moeten hebben).
  3. Landelijk en lokaal. We werken samen met besturen, lokale en nationale overheidsorganisaties om meer mannen voor de klas (weer) op de kaart te krijgen en te houden. O.a. door er beleid voor te maken en uit te voeren.
  4. Over-meesteren! We lanceren (ludieke) acties die én aandacht vragen voor het tekort én imago-verbeterend werken.
  5. Werk maken van diversiteit en inclusie. Meer meesters gaat ook over meer diversiteit en over inclusie: erbij horen, iedereen doet mee. Daarom zijn we partner in de Alliantie ‘Divers voor de klas’, met de PO-raad en en het LOBO- het landelijk overleg lerarenopleiding basisonderwijs.

Wat willen we bereiken?

  1. Schoolteams bestaan voor 30% uit meesters. Desnoods via een Meester quotum. Een quotum kan ons inziens helpen om iedereen in de mindset te krijgen dat het raar is om alleen maar teams van vrouwen te hebben. We vergelijken het weleens met de discussie over ‘vrouwen aan de top’, waar blijkt dat het vrouwentekort hardnekkig is en taakstellende quota en rapportageverplichtingen over het aandeel vrouwen in de ‘board’ blijken te helpen.
  2. Mannen kiezen steeds vaker voor het vak van leraar. De groep eerstejaars studenten op de pabo bestaat voor 40% uit mannelijke studenten. Er zijn pabo’s die daar al een aantal keer dichtbij zijn gekomen. Dergelijke percentages bij zij-instromers zijn gemakkelijker haalbaar. Naast het binnenhalen, is ook het behoud van de mannelijke student op de opleiding een opgave. Het verminderen van het uitvalpercentage is dus een gerelateerd doel.
  3. Ons ultieme doel is dat kinderen ongeveer net zoveel les krijgen van een juf als van een meester. Daar heb je 30% meesters op school voor nodig en allerlei sport, muziek, theater, geschiedenis of andere vak-meesters die de klas wekelijks lesgeven. Dit introduceren geeft het vak ook nog iets wat nu mist: ruimte voor mensen die zich in 1 vak willen specialiseren, dat aan meerdere groepen leerlingen geven op meerdere scholen. Een carrièreperspectief wat veel meesters en juffen zal aanspreken.

Wie is wie?

Edwin Borger

Edwin is co-founder en de ‘stem’ van Meestert

De woordvoerder met een machtig mooie pen.

Haarlem, Ierland, Rugby, zoons, vrouw. Broodbakker.

Een dag in de week bij Boer Bos op de schapenboerderij.

Edwin is een meester, meesterlijke directeur en ondernemer. Werkt met mensen en met onderwerpen waar zijn hart ligt. Is maatje vanaf het begin in dit Meestert avontuur.

Expertise vooral op zij-instroom en voorlichting.

Robert-Jan Kooiman

Robert-Jan is co-founder en aanvoerder van Meestert!

Gouda. Fietser. Prutser, zeker op vrijdag in de garage. Dochters en vriendin. Zijn motto: “de aanhouder wint.”

Creatief genoeg om van een idee iets moois en goeds te maken, in dit geval in het onderwijs, met de meesters. Wil doen wat ergens toe doet, de rest is bijzaak.

Waar moet je ‘m voor hebben?

Als je iets op poten wil zetten en het lukt moeizaam. Is goed in plannenmakerij.